Mùa mận ở cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt) đỏ rực trái

Ở cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt - Cần Thơ) có nhiều cây trái nhưng vào mùa mận thì thật thích vì trái chín đỏ rực cả một vườn. Thú vị nhất là chèo ghe cùng các cô chú để thu hoạch và ăn trên cây rất thấp.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét