Thác hang Cọp ở Trại Mát: Hoang sơ và hiểm trở

Người Chi’ll còn gọi là Hang Cọp, theo truyền thuyết của tộc người này kể lại rằng xưa kia, tại vùng rừng núi này có một con cọp rất hung dữ. Người ta khiếp sợ và chẳng ai dám đi đến khu rừng này. Một chàng trai n hân. Có lẽ vì bị tấn công bất ngờ và quá đau bởi vết thương nên con cọp đã vùng chạy vào rừng sâu, từ đây không còn ai bắt gặp nó nữa. Sau này trước cửa Hang Cọp người ta đã tạc tượng một con cọp lớn trông rất đáng sợ. Để nhớ ơn người anh hùng, người dân đã tạc tượng người dũng sĩ Chi’ll đang dương nỏ bắn cọp.
HOÀNG THANH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét