Xoài non chấm mắm ruốc trên đường Sài Gòn

Gần đây, trên các con đường Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2...thường xuất hiện những xề xoài non được bày trên lề đường, cùng những hủ mắm ruốc màu nâu đồng. Họ bật chiếc máy phát, rao món "Xoài non mắm ruốc" nghe thật... nhức răng.
Nếu người đi đường nào mà thèm chua, thì khó cưỡng, sẽ tắp xe vào mua vài ký với hủ mắm ruốc, về ăn cho đã thèm.
THANH NAM

Đăng nhận xét

0 Nhận xét