Cầu Quan 90 năm trải qua 2 thế kỷ ở Tây Ninh

Tây Ninh mấy nhịp cầu Quan
Ngóng ai đi học về ngang đứng chờ
Cầu Quan bắt qua rạch Tây Ninh do Pháp xây dựng năm 1924 với giá 8000 đồng xưa. Có 3 nhịp ngang 4m có lối đi 2 bên cho người đi bộ.... là một biểu tượng của Tây Ninh.
THANH THANH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét