Thưởng thức ốc "Núi" ở Tây Ninh

Trước giờ chỉ ăn ốc biển, ốc sông, ốc ruộng...chứ chưa ăn ốc núi bao giờ nên có dịp lên chơi núi Tây Ninh được người địa phương đãi ăn ốc núi.
Theo người địa phương thì ốc núi bò trên các vách núi được người dân đi bắt mang về, xuống núi bán cho các nhà hàng, quán ăn làm món đặc sản. Nghe ốc núi có vẻ cứng như đá nhưng thật ra thịt còn mềm hơn ốc biển vì nó thuộc họ với ốc sên cũng hay bò trên cạn nên thân không cứng, chắc.
Nhưng sướng là được ăn ốc "Núi" vậy thôi chứ không ngon bằng ốc biển, ốc sông...
THANH THANH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét