Lạc Sơn đại Phật - Tượng Phật ngồi cao nhất thế giới

Lạc Sơn đại Phật - tượng phật ngồi cao nhất thế giới được tạc bằng tay từ vách núi - có niên đại hơn 1200 năm. Chuyện kể rằng tại nơi hợp lưu của 3 con sông lớn, tàu thuyền qua lại đây thường bị đắm vì vùng nước xoáy. Một nhà sư đã phát tâm tạc tượng phật nhìn ra sông để cầu bình an cho dân chúng. Trong quá trình tạc tượng, có người nghi ngờ sư bòn rút của cúng dường tam bảo, để chứng minh sự trong sạch của mình, nhà sư đã tự móc mắt...

Khi tượng phật mới tạc đến vai thì nhà sư mất. Lần lượt có hai vị quan khác tiếp nối công việc dang dở của ông. Cho đến khi Lạc Sơn đại phật hoàn thành thì đã mất 90 năm. Chỉ riêng bàn chân phật thôi, người ta ước tính rằng đủ cho 100 người đứng lên. Chiều cao ngón chân phật bằng với chiều cao của một người trưởng thành. 

Từ khi Lạc Sơn đại phật xuất hiện, vùng nước dữ trở nên hiền hoà. Có thể do số đá khổng lồ tạc tượng phật từ núi được lấp xuống sông khiến dòng chảy thay đổi. Cũng có thể trời cao nghe thấu lời nguyện cầu của nhân gian...

Nhất niệm thành phật. 

Nhất niệm thành ma.

TÔN NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét