Na Uy - Đất nước ngàn vịnh

Na Uy, đất nước ngàn vịnh. Những vịnh hẹp sâu vào đất liền, tạo nên những thắng cảnh được xếp hạng di sản văn hoá Unesco.Hai giờ ngồi trên thuyền đi dọc theo vịnh biển dài thứ hai trên thế giới, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh không có nhiều lời thoại.

CHÍ NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét